Política de privacitat

Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conéixer la manera en què recaptem, tractem i protegim les dades personals que siguen facilitats per mitjà de la nostra pàgina web o blog (d’ara en avant Lloc web) i decidisca lliurement si desitja que els tractem.

1. Dades del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació

 

Identitat – EntitatMENA RODRÍGUEZ S.L.
CIF/NIFB98052558
Adreça postalC/ Periodista Azzati 5, 3ºB, 46002 València (València) Espanya
Telèfon963511274
Correu electrònicj.rodriguez@esplaiviatges.com
Objecte SocialAgència de Viatges
Lloc webhttps://esplaiviatges.com/
Dades registralsRegistre Mercantil de València Tom 8914, Llibre 6200, Foli 188, Secció 8, Fulla V 129985

 

2. Tractament de dades personals
Les dades personals que ens ha facilitat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de la nostra entitat.

Sol·licitem aquelles dades imprescindibles per a atendre la seua sol·licitud, facturar si realitza una compra o contractació o mantindre la relació amb la seua persona en cas que ho sol·licite o quan ens vegem obligats per a poder prestar-li els serveis i/o atendre les seues compres en aquest lloc web.

3. Finalitat
Les seues dades personals seran tractats amb l’única finalitat d’atendre les seues sol·licituds, ja siga client, proveïdor, usuari de la nostra web o sol·licitant d’ocupació.

No enviem publicitat sense el consentiment previ de l’usuari.

4. Legitimació
El tractament de les seues dades es realitza amb les següents bases:
o La sol·licitud d’informació, sol·licitud d’ocupació i/o contractació dels nostres serveis i/o compra de productes.
o El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que l’informem de la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta i d’estar conforme, pot acceptar mitjançant la marcació de les caselles disposades a aquest efecte.
En qualsevol moment pot canviar d’opinió i retirar el seu consentiment.

La nostra entitat no tracta dades de menors d’edat.
En el cas que l’usuari siga menor de 14 anys o incapacitat, serà necessari comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representant legal.

5. Mesures de Seguretat
La nostra entitat ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les dades personals tractats, evitant la seua pèrdua, robatori o ús no autoritzat.

Aquestes mesures són verificades periòdicament en els nostres controls de compliment de la normativa específica.

6. Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat.

En el cas de sol·licituds d’ocupació, es conservaran durant el termini màxim d’1 any o fins que l’interessat ens sol·licite suprimir les seues dades.

7. Drets dels interessats
Vosté té dret a conéixer si la nostra entitat està tractant les seues dades personals; per tant, té dret a accedir a les seues dades, rectificar-los si són inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.

També pot exercir el seu dret de limitació o portabilitat si així ho estima convenient i per a això pot realitzar-ho per escrit mitjançant correu electrònic a info@businessadapter.es adjuntant còpia del seu DNI per a identificar-li.

Si desitja traslladar algun suggeriment o consulta sobre el tractament de les seues dades, pot contactar amb els nostres consultors de protecció de dades:
BUSINESS ADAPTER, S.L.
Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parc Tecnològic) 46980 Paterna (València).
Tel. 96 131 88 04
E-mail: info@businessadapter.es
Web: https://www.businessadapter.es/

Si qui desitja exercir els seus drets és menor de 14 anys o incapacitat, podrà exercir-los a través dels seus pares, tutors o representant legal.

Si vol realitzar una reclamació per entendre que els seus drets han sigut vulnerats, pot fer-ho davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

8. Elaboració de perfils
No elaborem perfils utilitzant les seues dades personals, però en el cas de fer-lo se l’informarà i sol·licitarà permís per a fer-ho.

De la mateixa manera, té el dret a oposar-se a aquesta mena de tractament en qualsevol moment.

9. Cessió de dades
Les seues dades personals no se cediran a altres països ni a entitats terceres excepte en els casos que existisca una obligació legal.

En cas de compra de productes o contractació de serveis, les seues dades personals podran ser cedits a aquelles entitats necessàries per a entregar-li els productes adquirits o prestar-li els nostres serveis.

El nostre banc coneixerà les seues dades per a la gestió del cobrament de productes o serveis, així com els encarregats del tractament necessaris per a l’execució de les contractacions i/o compres.

En cas de cessions a altres entitats o a altres països, l’informarem i sol·licitarem el seu consentiment previ.

Compromís Corporatiu de Protecció De Dades

Àmbit d’aplicació
Aquest Compromís serà d’obligat compliment per a tots els departaments, emprats de la nostra entitat i aquells que actuen en el nostre nom.

Objecte
Hem establit uns protocols d’actuació per al tractament de dades personals, d’acord amb el que es disposa en la normativitat espanyola i europea de protecció de dades, de manera que es garantisca en tot moment la seguretat i confidencialitat d’aquests.

Principis
Licitud, Lleialtat, Transparència, Minimització de les dades, Exactitud, Limitació del termini de conservació, Integritat, Confidencialitat i Responsabilitat activa.

Categoria especial de dades
Es prohibeix el tractament de dades personals que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a l’orientació sexual, excepte en les excepcions autoritzades legalment i amb el consentiment previ de l’interessat.

Drets dels interessats
Els interessats gaudiran del dret d’accés a les seues dades personals, així com a rectificar-los quan siguen inexactes, suprimir-los quan ja no siguen necessaris o no es desitge el seu tractament, limitar-los a certs tractaments, tindre la possibilitat de rebre les seues dades amb facilitat i en formats estructurats i d’ús comú del responsable, així com que les seues dades siguen utilitzades per a l’elaboració de perfils i oposar-se al tractament en qualsevol moment.

Registre d’Activitats, Avaluació d’Impacte i Mesures de Seguretat
La nostra entitat durà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà les finalitats del tractament, categories dels interessats i de dades, destinataris, transferències internacionals terminis de conservació, etc., per a avaluar els regs del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar les dades personals sota els principis de confidencialitat i secret. Així mateix, hem analitzat la necessitat de designar un Delegat de Protecció de Dades, establint en cas de ser necessari, que la persona designada per a aquest lloc complirà amb els coneixements i experiència suficients atenent el que s’estableix en la normativa vigent.

Control
Hem contractat els serveis d’una consultora externa, perquè duga a terme una auditoria periòdica que avalue el compliment d’aquest compromís i totes les obligacions legals en aquesta matèria.

La Direcció
Actualitzat el 28 d’octubre de 2020