Avís Legal

1. Informació Legal
En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara en avant, *LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als usuaris, destinataris del servei, com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

 

Identitat – EntitatMENA RODRÍGUEZ S.L.
CIF/NIFB98052558
Adreça postalC/ Periodista Azzati 5, 3ºB, 46002 València (València) Espanya
Telèfon963511274
Correu electrònicj.rodriguez@esplaiviatges.com
Objecte SocialAgència de Viatges
Lloc webhttps://esplaiviatges.com/
Dades registralsRegistre Mercantil de València Tom 8914, Llibre 6200, Foli 188, Secció 8, Fulla V 129985

 

2. Condicions Generals d’Ús
L’accés a la nostra Pàgina Web / Blog (d’ara en avant Lloc web) és lliure i gratuït per a totes les persones, sense que per a això siga necessari realitzar una subscripció o contractació prèvia d’algun servei proporcionat per la nostra entitat.
L’usuari que utilitze o navegue pel nostre lloc web accepta de manera implícita les condicions d’ús i altres especificacions del present Avís Legal.
Totes aquelles persones que accedisquen al nostre lloc web estan obligades a fer un ús basat en la bona fe, el respecte a la llei i a les obligacions contingudes en el present Avís Legal.
Així mateix, l’usuari es compromet a fer un bon ús de les seues claus d’accés, així com no introduir continguts injuriosos o calumniosos en el nostre lloc web. Tampoc bloquejar o danyar de manera temporal o definitiva les funcionalitats, continguts o infraestructura de la web que la perjudiquen en el seu ús.
En cas d’incompliment total i/o parcial per part de l’usuari de les condicions d’ús o qualsevol altra especificació d’aquest Avís Legal, la nostra entitat es reserva el dret de denegar l’accés al nostre lloc web, sense previ avís a l’usuari infractor, així com la presa de mesures legals en defensa dels nostres interessos.

3. Propietat Intel·lectual
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la nostra entitat.
No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web de la nostra entitat, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o *descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de la nostra entitat.
No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del logotip de la nostra entitat, ni el seu tractament informàtic, la seua distribució, la seua difusió, ni la seua modificació, transformació o *descompilación, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de la nostra entitat.
L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats professionals, comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la nostra entitat.
La nostra entitat vetlarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seues pàgines web i logotip respectivament, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

4. Ús de cookies i modificacions en el Lloc web
El nostre lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconéixer-li com a usuari, obtindre informació sobre els seus hàbits de navegació, enviar-li publicitat o personalitzar la forma en què es mostra el contingut
Per a conéixer els tipus de cookies que utilitza el nostre lloc web, li convidem al fet que consulte la nostra Política de Cookies.
La nostra entitat podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seua configuració i presentació.

5. Compromisos amb l’usuari
La nostra entitat es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions d’aquesta web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. La nostra entitat, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan prompte com tinga coneixement d’aquests errors.
La nostra entitat es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALES, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte, no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’envie als nostres clients, sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i la nostra entitat, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

6. Compromís de protecció de dades personals
La nostra entitat es compromet a realitzar el tractament de qualsevol dada personal sota l’estricte compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades Personals (*RGPD 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (*LOPDPGDD).
Per a més informació, convidem a tots els usuaris a consultar la nostra Política de Privacitat.

7. Incompliments i Responsabilitats
La nostra entitat no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.
La nostra entitat no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de la nostra entitat, per la qual cosa no ens fem responsables ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se d’aquesta informació.
La nostra entitat no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de la nostra entitat, apareguen en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals puga accedir-se des del present lloc web.
En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el present lloc web.

8. Legislació Aplicable i Fur Jurisdiccional
Per a tota qüestió legal o que incumbisca als llocs web que depenguen de la nostra entitat, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de de el present lloc web, els Jutjats i Tribunals sobre la base de la competència territorial que corresponga.

 

 

Actualitzat el 28 d’octubre de 2020